SỰ KIỆN ĐĂNG NHẬP NHẬN QUÀ

Kính chào các bằng hữu,
 
Nhân dịp Thiên Long Tình Kiếm tròn 8 tuổi, xin gửi đến tất cả quý bằng hữu chuỗi sự kiện Đăng Nhập Nhận Quà cùng lời cám ơn chân thành vì đã gắn bó cùng Tình Kiếm suốt chặng đường vừa qua.
 
I. Báo Danh Nhận Quà
 
1. Thời gian: 0h00 - 12/1/2018 đến 23h59 - 18/1/2018
2. Nội dung: trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày khi đăng nhập vào game, quý bằng hữu bấm chọn biểu tưởng Báo Danh, sẽ nhận được 1 phần quà tương ứng từ hệ thống Thiên Long Tình Kiếm.
 
 
Báo Danh Nhận Quà diễn ra trong vòng 7 ngày. Mỗi ngày khi báo danh sẽ có 1 phần quà tương ứng của ngày. Nếu có 1 ngày không báo danh, bằng hữu sẽ không nhận được quà của ngày hôm đó. Đồng thời, phần quà sẽ không được cộng dồn vào ngày sau.
 
3. Phần thưởng:
 
Đối với Hợp Kiếm:
 
 
Đối với Ảnh Kiếm:
 
 
 
II. Online Nhận Quà
 
1. Thời gian sự kiện: 12/01/2018 - 18/01/2018
 
2. Nội dung: Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày vào game quý bằng hữu online đủ các mốc thời gian sau: 5 phút, 10 phút, 15 phút, 30 phút, 60 phút, sẽ có thể nhận được các phần quà tương ứng với các mốc thời gian online.
 
 
Chú ý:Các mốc thời gian nhận quà không xếp chồng ( ví dụ: Khi đã nhận phần quà ở mốc thời gian 5 phút mới được tiếp tục tính thời gian cho mốc kế tiếp) và khi đến ngày hôm sau các mốc sẽ trở lại từ đầu.
 
3.  Phần thưởng:
 
Đối với Hợp Kiếm:
 
 

Đối với Ảnh Kiếm
 
 
Chúc quý bằng hữu luôn có những giây phút vui vẻ tại Thiên Long Tình Kiếm.
 
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ 
http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook
 

SỰ KIỆN LÃO HỮU QUY LAI

 
Kính chào các bằng hữu,
 
Chào mừng quý bằng hữu đã quay trở lại với Thiên Long Tình Kiếm cùng chuỗi sự kiện đặc biệt chào mừng Sinh Nhật Tình Kiếm. Lão Hữu Quy Lai được tổ chức với mục đích chào đón quý bằng hữu quay trở lại sau bao ngày xa cách và hỗ trợ quý bằng hữu thuận lợi hơn trên con đường hành tẩu giang hồ.
 
I. Giới Thiệu Chung

1. Điều Kiện: 
- Nhân vật đạt cấp độ từ cấp 88 trở lên từ ngày 30/12/2017 trở về trước.
- Nhân vật đăng nhập ít hơn 3 lần từ 00h00 ngày 30/12/2017 - 00h00 ngày 12/01/2018.
 
2. Thời gian: Từ 00:00 ngày 12/01/2018 đến 23:59 ngày 18/01/2018
 
3. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, phía trên giao diện sẽ xuất hiện biểu tượng “Lão Hữu Quy Lai”. Quý bằng hữu có nhân vật thỏa điều kiện yêu cầu có thể nhấn vào biểu tượng "Lão Hữu Quy Lai" để nhận 1 phần quà từ sự kiện “Lão Hữu Quy Lai”.
 
 
 
 
II. Phần Thưởng
 
Đối với Hợp Kiếm
 
 
Đối với Ảnh Kiếm
 
 
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ 
http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook

CHUỖI SỰ KIỆN SINH NHẬT TÌNH KIẾM
 
Kính chào các bằng hữu,
 
Tương truyền sắp tới đây, toàn cõi võ lâm sẽ lại một phen sôi động cùng chuỗi sự kiện Mừng Sinh Nhật Tình Kiếm.
Với các hoạt động hấp dẫn như, chiến đấu Boss Bàn Cổ Chi Linh, tham gia Vòng Quay May Mắn, Bịt Mắt Bắt Dê... quý bằng hữu sẽ có cơ hội nhận về những phần thưởng vô cùng hấp dẫn và độc đáo.
 
I. Sự kiện Đại Chiến Boss Thế Giới - Bàn Cổ Chi Linh 
 
1. Thời gian: bắt đầu từ ngày 12/1/2018, và diễn ra vào lúc 20h0021h00 mỗi ngày.
 
2. Địa điểm: Sự kiện Boss Thế Giới - Bàn Cổ Chi Linh sẽ diễn ra hằng ngày tại Map Kính Hồ (134,108) vào lúc 20h00 đến 21h00.
 
C:\Users\Anh2haui\Desktop\boss1.png
 
3. Phần thưởng
Quý bằng hữu tham gia chiến đấu và đánh thắng Boss sẽ nhận được nhiều vật phẩm có giá trị, các vật phẩm này được sử dụng cho tính năng Lênh Bài, tại NPC Bạch Thu Lâm - Lạc Dương (269,255).
 
 
Phần thưởng Rương Bàn Cổ Ngọc:
 
 
Phần thưởng Rương Bàn Cổ Đồng:
 
 
 
II. Sự kiện Vòng Quay May Mắn
 
1. Thời gian: Ngày 12/1/2018 - 18/1/2018
 
2. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý bằng hữu tham gia chuỗi sự kiện Sinh Nhật Thiên Long Tình Kiếm sẽ có cơ hội nhận được Bánh Sinh Nhật. Người chơi sử dụng Bánh Sinh Nhật để tham gia Vòng Quay May Mắn và nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng bất kỳ từ sự kiện.
 
 
3. Cách thức sự kiện và phần thưởng
 
A. Làm sao có được Bánh Sinh Nhật?
 
- Bánh Sinh Nhật được chia làm 2 loại: Bánh Sinh Nhật cố định và Bánh Sinh Nhật không cố định.
 
+ Loại 1 - Bánh Sinh Nhật cố định: có được thông qua hoạt động Báo Danh Nhận Quà, Online Nhận Quà và tham gia đánh Boss Cuối các phụ bản: Binh Thánh Kỳ Trận, Thiếu Thất Sơn, Tứ Tuyệt Trang.
 
 
+ Loại 2: Bánh Sinh Nhật không cố định: có được thông qua bắn Pháo Hoa Truyền Thống, Pháo Hoa Cá Tính , Pháo hoa "Mạn thiên vũ" trên shop điểm tặng.
 
 
 
 
- Bánh sinh nhật dùng để tham gia Event Vòng Quay May Mắn. Người may mắn có thể sở hữu vật phẩm vô cùng giá trị như: Trùng Lâu Giới Chỉ - Trùng Lâu Liên - Trùng Lâu Ngọc - Thẻ Đổi Pet Boss 3,6k - Thẻ Đổi Pet Boss 5k
 
 
 
B. Tham gia Vòng Quay May Mắn
 
- Khi đã có Bánh sinh nhật người chơi có thể tiến hành tham gia Event Vòng Quay May Mắn thông qua Icon Event xuất hiện trên màn hình chính trong game.
- Mỗi lần quay tiêu hao 2 Bánh Sinh Nhật. Vòng quay có 7 gói quà tương ứng 7 phần quà nhận được ngẫu nhiên. Đặc biệt, khi tham gia Vòng Quay May Mắn, người chơi có thể may mắn nhận được Pet Boss hoặc Trùng Lâu. 
 
Lưu ý: Bánh sinh nhật cố định sẽ quay ra vật phẩm cố định, bánh không cố định sẽ nhận được vật phẩm không cố định,Riêng Trùng Lâu và Pet Boss là không cố định
 
 
 
- Sau mỗi lần quay người chơi sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 - 2 điểm tích luỹ đối với Bánh Sinh Nhật cố định, hoặc nhận được 1 - 4 điểm tích luỹ đối với Bánh Sinh Nhật không cố định.
- Người chơi có thể dùng điểm tích lũy để đổi trực tiếp gói quà Pet Boss hoặc gói quà Trùng Lâu. Gói PetBoss 10 điểm - Gói Trùng Lâu 30 điểm
 
 
 
III. Sự kiện Bịt Mắt Bắt Dê
 
1. Thời gian: Từ 12/1/2018 - 18/1/2018
 
2. Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày tại Quảng Trường Tô Châu (276,232) vào các mốc thời gian: 10:00, 10:15, 10:30 và 20:00, 20:15, 20:30 sẽ xuất hiện các Lồng Đèn Sinh Nhật.
 
 
 
Khi các bằng hữu click vào Lồng Đèn Sinh Nhật sẽ xuất hiện 1 bảng câu hỏi với 2 đáp án ( 1 câu trả lời đúng,1 câu trả lời sai)
 
 
 
-Trả lời đúng sẽ nhận được 2 Bánh Sinh nhật cố định và 1 hộp quà Lễ Vật Sinh Nhật, sau khi trả lời xong Lồng Đèn Sinh Nhật sẽ biến mất.
-Trả lời sai bằng hữu sẽ nhận đc 1 hộp quà Lễ Vật Sinh Nhật, sau khi trả lời xong Lồng Đèn Sinh Nhật sẽ biến mất.
 
 
3. Phần Thưởng:
 
Đối với Hợp Kiếm: 
 
Đối với Ảnh Kiếm:
 
Ngoài các sự kiện tại đây, Thiên Long Tình Kiếm vẫn đang diễn ra các hoạt động khác như Đăng Nhập Nhận Quà, Lão Hữu Quy Lai nằm trong chuỗi sự kiện Mừng Sinh Nhật Thiên Long Tình Kiếm. 
Kính mời quý bằng hữu đăng nhập vào vùng đất Thiên Long Tình Kiếm và nhận ngay các phần thưởng hấp dẫn từ chuỗi sự kiện đặc biệt này.
 
-------------------------------------------------------
TLBB Tình Kiếm TLBB Private Server đông vui nhất Việt Nam
Trang chủ 
http://game4you.us/ - http://tinhkiem.us - http://taichiengiangho.com
Download http://game4you.us/download/
Đăng ký http://id.game4you.us/manage/#Register
 
 

----------------

 
Game4You Team,
Follow us on Facebook

Top